Skab trygge fællesskaber gennem din undervisning

Hent forløb, der støtter dig i at skabe fællesskab i undervisningen i alle fag i 4.-6. klasse.

Fællesskab i undervisningen

Fællesskabende didaktikker er forskellige greb, du som lærer kan bruge for at skabe fællesskab i og omkring undervisningen.

Grundlæggende handler det om at skabe motiverende undervisning, der giver tryghed og mulighed for værdig deltagelse for alle elever. Undervisning som sikrer, at alle elever har trygge relationer og kan deltage i undervisning uden frygt for at blive nedgjort, udelukket eller ignoreret.

Når du og dit team arbejder med at skabe trygge fællesskaber i undervisningen, er der nogle væsentlige forudsætninger, der skal være til stede for, at det arbejde kan lykkes.

Læs mere dem i folde ud-menuen herunder:

 • Tydelig rammesætning som fundament

  Du og dine kolleger skal sætte tydelige rammer for en praksis, der understøtter gode relationer, læreprocesser og ønsket adfærd i klassen i alle pædagogiske aktiviteter.

  I skal også have tydelige forventninger til, hvordan eleverne skal være sammen og en anerkendende tilgang er fundamentet for et trygt klassefællesskab.

 • Relationen som forudsætning

  Det er også vigtigt, at du har etableret en god og tryg relation mellem eleverne og dig selv.

  Ansvaret for relationen ligger hos dig og dit team. For at kunne skabe de bedste betingelser for elevernes læring og trivsel, er det vigtigt, at I har relevant viden om relationer samt gode relationskompetencer.

  Du og dit team er altid rollemodeller over for eleverne – det, I siger og gør, har betydning for, hvordan eleverne opfatter og ser hinanden. Når I viser, at alle elever i klassen har betydning og er vigtige for fællesskabet, så smitter det af på eleverne. Jeres væremåde og humør er også med til at etablere en grundstemning og påvirker dermed stemningen blandt eleverne i klassen.

  Med andre ord har din relationskompetence en afgørende betydning for at skabe trygge fællesskaber, hvori der er en kultur, der er præget af nærvær, tillid, omsorg og anerkendelse.

 • Værdig deltagelse

  Værdig deltagelse er Skolestyrkens udtryk for at planlægge og gennemføre undervisningens form og indhold, så alle elever får mulighed for at deltage aktivt og bidrage på en værdig måde.

  Det handler om at tage højde for elevernes faglige, sociale og personlige forudsætninger, så de alle kommer til at spille en vigtig rolle i undervisningen.

  Du kan sætte rammen, der viser, at alle elever har noget positivt at bidrage med til fællesskabet. Det er i rammesætningen og tilrettelæggelsen af undervisningen, at du kan arbejde aktivt med at skabe muligheder for værdig deltagelse, så ingen skal opleve at stå udenfor og aldrig blive valgt.

  Vær fx opmærksom på, hvordan du ved hjælp af forskellige opgavetyper, arbejdsformer og emner kan give værdig opmærksomhed til forskellige personlige, sociale og faglige kompetencer hos eleverne.

 • Tolereret deltagelse

  Det er ikke muligt at skabe værdig deltagelse for alle elever hele tiden. Men du skal være opmærksom på, hvordan du kan skabe periodevis værdig deltagelse for alle i klassen.

  Et generelt princip er at variere din undervisning, så den samlet set tager mest muligt hensyn til elevernes forskelligheder og forudsætninger.

  Du skal være opmærksom på ikke at forveksle værdig deltagelse med tolereret deltagelse. Tolereret deltagelse er, når en elev er med på tålt ophold i en aktivitet eller i gruppearbejde – fx fordi en lærer eller pædagog har bedt en elevgruppe om at tage en bestemt elev med.

Sådan gør du

 • Læs om forudsætningerne for at skabe fællesskab i din undervisning her på siden.
 • Under dit fag, som du finder nederst på siden, kan du læse mere om, hvilke konkrete pejlemærker du kan arbejde med i din undervisning.
 • Under dit fag finder du også eksempler på fællesskabende undervisning, som du kan bruge som inspiration i din egen undervisning.

Brug for mere viden?

Se Skolestyrkens forberedelsesmodul om trygge fællesskaber i undervisningen.

Gå til forberedelsesmodulet.

Forløb til undervisningen på mellemtrinnet

Herunder finder du fagspecifikke forløb, der illustrerer, hvordan du konkret kan arbejde med trygge fællesskaber i netop dit fag. Forløbene er målrettet mellemtrinnet.

 • Billedkunst
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Historie
 • Håndværk og design
 • Idræt
 • Kristendomskundskab
 • Madkundskab
 • Matematik
 • Musik
 • Natur og teknologi
 • Tysk

Litteratur og links

Her er en række henvisninger og links, som I kan bruge, hvis I vil vide mere om fællesskabende didaktikker.

 • Fællesskabende didaktikker
  Aarhus Universitet
  Hansen, Helle Rabøl (2014)
  Læs mere
 • Fællesskabende didaktikker og fleksible læringsmiljøer
  Det postmoderne lederliv
  Madsen, Charlotte (2014)
  Læs mere
 • Mobning
  Aarhus Universitetsforlag
  Hansen, Helle Rabøl (2018)
 • Klasseledelse gentænkt
  Hans Reitzels Forlag
  Plaugborg, Helle (2016)
 • Klasseledelse og fællesskabende didaktikker
  I Kvan: Tidsskrift for læreruddannelse og skole: Klasseledelse, 21. årgang.
  Plaugborg, H. (2011)

  Kan lånes på ereolen.dk
 • Mobbemønstre og magtkampe: Håndtering af mobning i skolen
  Hans Reitzels Forlag
  Jørgensen, S.K. (2019)