Til forældre

Det er skolens ansvar at forebygge mobning og mistrivsel, men du kan som forælder også hjælpe til med at understøtte et godt klassefællesskab. Her på siden kan du finde information om, hvad du kan gøre både som forælder i klassen, og hvis du har en særlig rolle som trivsel/kontaktforælder.

Se fx de nedenstående film på et forældremøde, og tal derefter sammen om, hvordan I kan bakke op om jeres børns klassefællesskab.

Del 1: Skolestyrken og mobning (knap 5 min). Denne film forklarer, hvorfor mobning kan opstå, og hvad de voksne skal være opmærksomme på. Vi forklarer også, hvad Skolestyrken er, og hvordan skolen kan forebygge og håndtere mobning.

Del 2: Forældredeltagelse i trivselsarbejdet (ca. 5 min). Her kan du se en video om, hvad der er godt at huske på, når man som forældre gerne vil støtte op om at skabe et trygt klassefællesskab.

Gode råd til forældre

Gode råd til hvordan forældre kan understøtte et godt samarbejde i forældregruppen.

 • Husk på, at familier er forskellige, og at alle ønsker det bedste for deres barn.
 • Tal respektfuldt til og om hinanden i forældregruppen.
 • Lyt til hinanden og respekter forskellige holdninger.
 • Hvis I oplever uenigheder i forældregruppen, så sørg for at jeres holdninger ikke kommer videre til jeres børn.
 • Drøft aldrig enkelte børn eller konkrete sager, når I er samlet i forældregruppen.
 • Tag altid fat i skolen, hvis I er bekymrede for jeres barn eller for klassens trivsel.

Idéer til materialer  – trivselsforældre

Mange skoler engagerer forældrene i klassens fællesskab ved at nedsætte en gruppe af forældre, som gør en ekstra indsats for klassens trivsel. Disse grupper kaldes fx trivselsforældre eller kontaktforældre. Trivselsforældrenes/kontaktforældres rolle er at arrangere et antal arrangementer for klassen i løbet af skoleåret. Det er en god idé at holde nogle enkle arrangementer – både i antal og indhold – så alle har mulighed for at være med.

Inspiration til arrangementer

 • Udflugt til en legeplads, aktivitetshal, skov el.lign. 
 • Sommerfest på skolen
 • Picnic
 • Legegrupper
 • Banko
 • Find yderligere inspiration på www.foraeldrefiduser.dk

Opmærksomhedspunkter til planlægningen af arrangementer

 • Hvordan sikrer I, at så mange som muligt deltager?
  Det handler både om, hvilken type arrangementer I planlægger, hvor mange arrangementer der skal være, og om hvordan I informerer om dem. Er der fx behov for en ekstra opfølgning til forældre, der ikke er aktive på AULA, eller som ikke kan læse eller forstå dansk?
 • Hvad skal budgettet være, og hvem skal betale det?
  Det kan medføre, at nogle forældre og elever ikke kan deltage i arrangementerne, hvis den økonomiske forventning til forældrene bliver for høj. I bør sørge for, at alle kan deltage.
   
 • Vil I holde arrangementerne fri af religiøse traditioner eller koble arrangementerne til forskellige religiøse traditioner?
  Der vil ofte være forskellige religioner repræsenteret i en klasse, så vær fx varsom med udelukkende at holde arrangementer relateret til den kristne tradition. Det kan have betydning for, hvilken mad og drikke der kan være, og hvilken type aktiviteter I kan arrangere. 
 • Tager arrangementerne hensyn til alle de familieformer, som er repræsenteret i klassen?
  Det kan fx virke ekskluderende at holde arrangementer kun for mødre eller fædre, da det kan stille aleneforældre, forældre der bor hver for sig, bonusforældre og samkønnede forældre dårligt. Et andet eksempel er, at det kan give forældre, der bor hver for sig, en ulige adgang til arrangementerne, hvis de fx altid ligger i lige uger.  

Tjekliste til trivselsforældre/kontaktforældre

Klassens trivsel afhænger blandt andet af, om børnene får rare oplevelser sammen og oplever sammenhold. Derfor kan I som forældre gøre en forskel, hvis I samarbejder med skolen og skaber nogle gode oplevelser for klassen.  

Når I tilrettelægger aktiviteter, som har til formål at skabe trivsel i klassen, er der nogle vigtige opmærksomhedspunkter, I kan drøfte: 

 • Hvordan kan vi inddrage børnene og lytte til hvad de godt kunne tænke sig?
 • Hvordan sikrer vi, at ALLE børn kan deltage i de aktiviteter vi planlægger?
 • Hvilke aktiviteter kan vi planlægge, så det ikke bliver uoverskueligt og uoverkommeligt for familier at deltage?

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen og ledelsen har ansvaret for jeres antimobbestrategi. Klik her hvis du vil læse mere om Skolestyrken.