Persondatapolitik for Skolestyrken

I Alliancen mod mobning (ejet og drevet af Mary Fonden, Børns Vilkår, Red Barnet i fællesskab) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt.

Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for Alliancen mod mobnings måde at behandle dine personoplysninger på.

I det følgende fortæller vi, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, som du deler med os, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af Mary Fonden på vegne af Alliancen mod mobning:
Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K
CVR. nr.: 29719357
Tlf. 45 27 30 20
info@maryfonden.dk

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit brugernavn på UNI-login (hvis du har adgang til Skolestyrken.dk bag login) og lignende identifikationsoplysninger, og hvordan du bevæger dig rundt på vores hjemmeside og sociale medier.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bruger skolestyrken.dk
 • Når du logger på sider bag login på skolestyrken.dk med UNI-login
 • Når du tilmelder dig Alliancen mod mobnings Skolestyrken-nyhedsbrev
 • Når du kontakter os via vores kontaktformular
 • Når du deltager i events og lignende arrangeret af Alliancen mod mobning

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Til kontakt, hvis du har anmodet om at vi kontakter dig
 • Deltagelse i events og lignende
 • Markedsføring af Skolestyrkens program, materialer, events og lignende
 • Statistik

Alliancen fører statistik over, hvilke områder af vores hjemmeside vores brugere besøger samt hvilke produkter/sider, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data får vi kendskab til, hvordan brugerne anvender hjemmesiden, og hvordan vi kan forbedre vores hjemmeside.

Vi bruger data om alle vores brugeres bevægelser på hjemmesiderne for at forstå, hvordan vores brugere anvender skolestyrken.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre hjemmesiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores hjemmeside.

Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre hjemmesiden. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugeres brug og navigation på vores hjemmesider.

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vores juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger til ovenstående formål er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring fx ved tilmelding til nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

5. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Fx kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kriminel adfærd.

6. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til de af Mary Fondens samarbejdspartnere, der leverer ydelser på vegne af Alliancen mod mobning, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller ønske om kontakt. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Alliancen mod mobnings vegne og i overensstemmelse med Alliancen mod mobnings instruks.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist overdragelse af Skolestyrken vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af passende foranstaltninger, i overensstemmelse med gældende lovgivning, for at sikre at dine personoplysninger forbliver beskyttet.

7. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

8. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse her.

9. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores sikkerhedsstandarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

10. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter de gældende regler. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få overdraget disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

11. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20.

Vores nyhedsbrev kan afmeldes ved at klikke på linket i bunden af nyhedsbrevet.

12. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

13. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du henvende dig til os på info@maryfonden.dk eller 45 27 30 20. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Mary Fonden
Amaliegade 8
1256 København K

14. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor.

Du kan også kontakte Datatilsynet. Se deres kontaktinformationer på datatilsynet.dk.