Trygge og utrygge steder på skolen

Inddrag eleverne i at identificere, hvor på skolen det er sjovt og trygt at være som elev, og hvor det er utrygt.

Aktivitet

Eleverne inddeles i grupper med ca. fem i hver

Sørg for, at hver gruppe har:

 • Et printet kort over skolen
 • En planche, papir, lim, saks og tusser

Eleverne limer deres områdekort op på planchen.

Derefter drøfter eleverne i grupperne følgende:

 • Hvor er det sjovt/trygt/rart at være
 • Hvor kan man søge støtte eller hjælp, hvis man har brug for det?
 • Hvor er det kedeligt/utrygt/farligt at være?
 • Hvad vil de gerne være med til at forbedre eller udvikle?

Eleverne laver symboler/skilte, som passer til de forskellige områder, de har drøftet.

Eleverne limer de symboler på planchen, som de synes giver mening, og skriver deres kommentarer under symbolerne og tegner pile ind til de konkrete steder på kortet.

Eleverne fremlægger efterfølgende deres plancher for hinanden med fokus på de fire ovenstående punkter.

Efter fremlæggelserne kan I sammen tale om, hvad eleverne ønsker at ændre, og hvad I kan gøre for at opnå dette.

Materialer

 • Kort over skolens område (fx print fra Google Maps)
 • Plantegning over skolen
 • Store plancher og hvidt papir
 • Lim, sakse og tusser

Formål

 • At sætte fokus på, hvordan skolens fysiske rammer er med til at skabe muligheder og begrænsninger for en tryg skole- og klassekultur.
 • At inddrage eleverne, så de identificerer, hvor på skolen det er sjovt og trygt at være som elev, og hvor det er utrygt.
 • At undersøge om der er brug for nye initiativer fx til frikvarterer.

Hvem

Klassen og lærer/pædagog

Risici

Det kan være meget sårbart at fremlægge foran alle, hvis klassefælleskabet er under pres. Vær opmærksom på, hvordan du sammensætter grupperne, klassen skal arbejde i. Eleverne skal føle sig trygge nok til at turde svare sandfærdigt.