Om Skolestyrken

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Med Skolestyrken tilbyder vi én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Et skolestrivselsprogram til hele skolen

Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Alliancen mod mobning, der består af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, står bag Skolestyrken.

Vi arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.

Skolestyrken henvender sig derfor til alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder, fra indskoling til udskoling.

Skolestyrkens metoder og værktøjer er forankret i den nyeste forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

Udviklingen af Skolestyrken er finansieret af bevillinger fra Ole Kirk’s Fond, TrygFonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Om Alliancen mod mobning

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Derfor samlede vi i 2016 kræfterne i Alliancen mod mobning.

Alliancen mod mobnings vision er at gøre det let for skolerne at sætte målrettet ind over for mobning og at fremme mobbefri skolemiljøer i Danmark.

Skolestyrken er Alliancen mod mobnings første fælles initiativ.

En lang række organisationer og eksperter bistår Alliancen mod mobning med faglig indsigt, diskussioner og rådgivning.

Det gælder bl.a. Børnerådet, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Kommunernes Landsforening, Københavns Professionshøjskole, DCUM, Danske Skoleelever og Skole & Forældre.

Vi bygger på mange års erfaring

Alliancen mod mobnings arbejde står på skuldrene af de tre organisationers mangeårige arbejde for børns trivsel, bl.a.:

  • Fri for Mobberi, Mary Fondens og Red Barnets fælles antimobbeprogram, der har fokus på forebyggelse af mobning i vuggestue/dagpleje, børnehave og indskoling.
  • DropMob, Red Barnets initiativ, der skal støtte skoler i at udarbejde antimobbe-strategier samt en lang række trivselsfremmende indsatser, der bekæmper mobning i skoler, sportsklubber og på internettet.
  • BørneTelefonen hos Børns Vilkårs samt kampagnen #DeVoksnesAnsvar.

Partnere vil løbende vurdere, om nuværende projekter og nye initiativer skal indgå i Skolestyrkens tilbud. 

Læs mere om partnerne i Alliancen mod mobning

Alliancen mod mobning
  • Mary Fonden
  • Børns Vilkår
  • Red Barnet
Med støtte fra
  • A.P. Møller Fonden
  • TrygFonden
  • Ole Kirk's Fond