Styrk trivslen, styrk skolen

Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og med at forebygge og håndtere mobning.

Se filmen om skolestyrken

Nyt skoletrivselsprogram, som tager udgangspunkt i netop jeres skole

Det er ønsketænkning at forestille sig en skole, som er helt fritaget for mobning. Men med Skolestyrken kan I få en tydelig plan for, hvordan I i fællesskab forebygger og håndterer mobning og fremmer elevernes trivsel.

Skolestyrken er et nyt forskningsbaseret skoletrivselsprogram, der tilbyder jer én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Vi arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.

Derfor involverer Skolestyrken også alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder, fra indskoling til udskoling.

Bliv meget klogere på Skolestyrken i filmen herover – eller læs mere her på hjemmesiden.

Tilmeld dig
vores nyhedsbrev

Vær med
i Skolestyrken

Kontakt os

Hvem er vi

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Derfor har vi samlet kræfterne i Alliancen mod mobning. Skolestyrken er Alliancens fælles initiativ. Læs mere

Alliancen mod mobning
  • Mary Fonden
  • Børns Vilkår
  • Red Barnet
Med støtte fra
  • A.P. Møller Fonden
  • TrygFonden
  • Ole Kirk's Fond