Det kræver det

Skolestyrken tager udgangspunkt i skolens eksisterende trivselsarbejde. På den måde bliver investeringen i tid og ressourcer mindst mulig. Men Skolestyrken er ikke en hurtig løsning: Det kræver tid, vilje og ledelseskraft at ændre skolens kultur på alle niveauer.

Hvad kræver arbejdet med Skolestyrken?

Skolestyrken tilbyder en effektiv metode, der fremmer skoletrivsel og bremser mobning gennem en målrettet og sammenhængende indsats på tværs af hele skolen.

Med effektiv mener vi en virkningsfuld, men ikke nødvendigvis hurtig løsning. Trivselsfremme og forebyggelse og håndtering af mobning kræver en langsigtet indsats af og på hele skolen.

Det er et arbejde, som skolen – både ledelse og medarbejdere – skal være villige til at afsætte ressourcer og vilje til.

Vi tager udgangspunkt i skolens behov og ressourcer

Skolestyrken tager udgangspunkt i den enkelte skoles nuværende trivselsarbejde og tilbyder skolen hjælp til at afklare, hvad skolen selv ønsker at arbejde med for at fremme trivsel og forebygge og håndtere mobning.

De fleste af aktiviteterne i arbejdet med Skolestyrken kan integreres i eksisterende møder, teamarbejde og undervisningssituationer.

Vi inddrager alle – i forskelligt omfang

Skolestyrken er en helhedsorienteret indsats, og det betyder, at alle i og omkring skolen inddrages i forløbet – dog på forskellige tidspunkter og i forskelligt omfang.

Her er en oversigt over det omtrentlige timeforbrug per matrikel:

AktivitetTimerDeltagere
Opstartsmøde med ledelse 1 timeLedelsen samt evt. ressourcepersoner
Elevrådsproces2 timerRessourcepersoner samt elevråd
Fælles opstart for alle medarbejdere3 timerAlle skolens medarbejdere
Møde om aktionsplan2 timer Ledelsen og udvalgte ressourcepersoner
Uddannelsesdag 16 timerRessourcepersoner
Uddannelsesdag 23 timerRessourcepersoner
Uddannelsesdag 36 timerRessourcepersoner
Opfølgningsmøde 2 timerLedelsen og udvalgte ressourcepersoner

Skolens pædagogiske personale vil løbende arbejde med Skolestyrkens metoder og værktøjer i klasse- eller årgangsteams. De ressourcepersoner, som vi uddanner, faciliterer arbejdet i teams’ne.

Pris

Alle, der har lyst til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med at løfte skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning, være med i Skolestyrken.

Et Skolestyrken-forløb koster 65.000 kroner ekskl. moms.

Prisen omfatter Skolestyrkens samlede helskoleprogram – herunder otte besøg fra Skolestyrkens konsulenter samt adgang til værktøjer og materialer på vores hjemmeside.

Skolestyrken er non-profit. Prisen dækker de faktiske udgifter, der er forbundet med implementering af programmet.

Betalingen af det fulde forløb skal ske forud for opstarten af Skolestyrken.

Hvis du vil vide mere

Du kan også løbende få nyheder fra og om Skolestyrken, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Vi skriver til dig, når vi har nyt at fortælle om Skolestyrken. Du kan altid afmelde dig igen.

Vi skaber sammenhæng for hele skolen

Skolestyrken arbejder målrettet mod at skabe sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og organisering, medarbejdernes kompetencer og den pædagogiske praksis.

Vi støtter skolen i at skabe fælles fodslag og styre mod fælles mål, når vi sætter ind flere steder på én gang og arbejder systematisk på mange niveauer på samtidig

Læs mere om, hvad Skolestyrken går ud på.

Indsatsen taler ind i en virkelighed, som vi kender og i forvejen arbejder med. På den måde har vi haft mulighed for at sætte fokus på, hvad det er, vi faktisk vil, fremfor hvad vi mangler.

Nina Christensen, viceskoleleder på Billundskolen

Skolestyrken er en langsigtet investering

Skolestyrkens program er omfangsrigt og skal ses som en langsigtet investering.