Om Skolestyrken

 • Hvad er Skolestyrken?

  Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

  Målet er at udvikle og styrke trygge fællesskaber i skolen og at forebygge og håndtere mobning og andre handlinger, som er skadelige for børn og indvirker negativt på skolens kultur.

  Skolestyrken arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.

  Skolestyrken henvender sig derfor til hele skolen og alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder og fra indskoling til udskoling – i arbejdet med at styrke de trygge fællesskaber.

  Skolestyrkens tilbud og redskaber er forankret i den nyeste danske og internationale forskning og i erfaringer fra udlandet, der viser, at antimobbe-indsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

 • Hvad er baggrunden for Skolestyrken?

  Trygge fællesskaber er forudsætningen for, at mennesker kan trives, udvikle sig og lære. I et trygt fællesskab tør man være, som man er, uden frygt for at blive latterliggjort eller udelukket. Det er afgørende, at fællesskaber er trygge, da både børn og voksne kan have et fællesskab om noget negativt som fx mobning.

  Mange børn oplever stadig at blive mobbet i skolen, selvom det gennem de seneste årtier er lykkedes at styrke skoleelevers trivsel og reducere forekomsten af mobning.

  Undersøgelser viser, at fem pct. af de danske 11-15-årige skolebørn har oplevet at blive mobbet i skolen, og at ni procent har været udsat for mobning på nettet. Det svarer til mellem en og to elever i hver klasse. Derudover er antallet af børn, der oplever at blive mobbet på nettet, stigende.

  Udfordringen med at håndtere mobning er ikke lige stor alle steder, men det er de færreste skoler, der kan sige sig helt fri for problemet, og på for mange skoler står den enkelte lærer, pædagog eller klasseteamet alene med at håndtere mobning. Det er uhensigtsmæssigt, fordi vi fra forskning ved, at de mest succesfulde indsatser arbejder på flere niveauer samtidig.

 • Hvem kan være med i Skolestyrken?

  Skolestyrken er for alle skoler i hele landet.

  Læs mere om, hvordan I kan være i Skolestyrken

 • Hvad er forskellen på Skolestyrken og andre trivselsprogrammer?

  Skolestyrken adskiller sig fra andre indsatser ved at være målrettet hele skolen og ikke kun enkelte klassetrin eller ledelse.

  Skolestyrken:

  • er én samlet indsats, der støtter skoleledelsen og skolens medarbejdere i at samle og målrette deres trivsels- og antimobbeindsatser.
  • tænker på tværs af hele skolen og arbejder både strategisk og ned i pædagogisk praksis.
  • tilbyder værktøjer til og uddannelse i at håndtere og forebygge mobning og mistrivsel.
  • tager udgangspunkt i den enkelte skole og tilbyder skolen hjælp til at finde ud af, hvad skolen selv ønsker at arbejde med for at fremme trivsel og forebygge og bekæmpe mobning.
 • Hvad kræver det at være med?

  Trivselsfremme og forebyggelse og håndtering af mobning kræver en langsigtet indsats af og på hele skolen. Skolen – både ledelse og medarbejdere – skal derfor være villige til at afsætte ressourcer og vilje til indsatsen.

  Skolestyrken er desuden en helhedsorienteret indsats, hvilket betyder, at alle i og omkring skolen inddrages i forløbet – dog på forskellige tidspunkter og i forskelligt omfang.

  Læs mere om, hvad det kræver at være med i Skolestyrken

 • Hvad koster det at være med?

  Alle, der har lyst til at arbejde helhedsorienteret og systematisk med at løfte skoletrivsel og forebygge og håndtere mobning, kan være med i Skolestyrken.

  De materialer, der ligger frit tilgængelige, på skolestyrken.dk kan alle bruge frit.

  Et Skolestyrken-forløb og adgang til skolestyrkens værktøjer og materialer (som ligger bag login på hjemmesiden) koster 65.000 kroner ekskl. moms.

  Skolestyrken er non-profit.

  Læs mere om, hvad det kræver at være med.

  Prisen omfatter Skolestyrkens samlede helskoleprogram – herunder otte besøg fra Skolestyrkens konsulenter samt adgang til værktøjer og materialer på vores hjemmeside. Læs mere om, hvad programmet indeholder under Sådan gør vi.

 • Hvordan tilpasser I Skolestyrken til min skole?

  Vi indleder et Skolestyrken-forløb med at – sammen med jer – se på jeres eksisterende trivselsarbejde.

  Vi ser også på jeres antimobbestrategi og inddrager elevrådet og udvalgte resultater fra den nationale trivselsmåling.

  Tilsammen giver det en status på, hvordan trivselsarbejdet ser ud på netop jeres skole.

  Med udgangspunkt i denne status lægger vi sammen en aktionsplan, der definerer, hvad lige netop jeres skole skal fokusere på.

 • Hvad bygger Skolestyrken på?

  Skolestyrkens værktøjer og metoder bygger på flere forskellige faglige retninger og forskningsområder.

  På tværs af Skolestyrkens metoder og værktøjer beskæftiger vi os med fire pædagogiske nøgleområder:

  • Trygge fællesskaber
  • Ligeværd
  • Elevernes stemme
  • Mobning

  Metoder og værktøjer er baseret på blandt andet:

  • Det fællesskabsorienterede mobbesyn
  • Systemisk og narrativ teori
  • Kritisk sundhedspædagogik
  • Normkritisk pædagogik

  Læs mere om Skolestyrkens pædagogiske grundlag.

 • Hvad mener I med ressourcepersoner?

  Ressourcepersonerne er de medarbejdere på skolen, der får ansvar for at facilitere og forankre Skolestyrken på skolen.

  Ressourcepersonerne bliver uddannet af uddannelseskonsulenter fra Alliancen mod mobning og kan fx være AKT-medarbejdere, trivselskoordinatorer, inklusionsvejledere eller andre medarbejdere med lignende funktioner.

 • Hvilke konkrete værktøjer får vi med Skolestyrken?

  Med Skolestyrken får I:

  • én samlet indsats, der – på tværs af skolen – støtter skoleledelsen og skolens medarbejdere i at samle og målrette deres arbejde med at skabe trivsel og forebygge og håndtere mobning.
  • viden om og værktøjer, som kan bruges i det daglige pædagogiske arbejde med at opbygge trygge fællesskaber, arbejde systematisk med skolens kultur og håndtere og forebygge mobning og mistrivsel.
  • efteruddannelse i at håndtere og forebygge mobning og mistrivsel.
  • et program, der tænker på tværs af hele skolen og arbejder både strategisk og ned i pædagogisk praksis.
  • et program, som tager udgangspunkt i jeres  nuværende trivselsarbejde og tilbyder jer hjælp med at finde ud af, hvad I selv ønsker at arbejde med.

  Skolestyrkens konkrete værktøjer omfatter bl.a.:

  • Værktøj til trivselsfremme
  • Værktøj til håndtering af mobning
  • Værktøjer til elevinddragelse
  • Fællesskabende didaktikker, der kan bruges til at skabe fællesskab i og omkring undervisningen (for 4.-6. klasse).

  Læs mere om, hvad Skolestyrken går ud på

 • Kan vi nøjes med at være med i noget af Skolestyrken?

  Skolestyrken adskiller sig fra de fleste andre indsatser ved at være målrettet hele skolen og ikke kun enkelte klassetrin eller ledelse.

  Vi ved fra forskning og udenlandske erfaringer, at antimobbeindsatser, der involverer alle på og omkring skolen, og som arbejder på flere niveauer samtidig, er de mest succesfulde.

  Derfor tilbyder Skolestyrken én samlet indsats til hele skolen, og derfor er det ikke muligt kun at være med i dele af programmet.

Bag om Skolestyrken

 • Hvem står bag Skolestyrken?

  Det er Alliancen mod mobning, der står bag Skolestyrken.

  Alliancen mod mobning består af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet. Skolestyrken er Alliancens første fælles initiativ.

  Udviklingen af Skolestyrken er finansieret af bevillinger fra Ole Kirk’s Fond, TrygFonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

  En lang række organisationer og eksperter bistår Alliancen mod mobning med faglig indsigt, diskussioner og rådgivning.

  Det gælder bl.a. Børnerådet, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Kommunernes Landsforening, Københavns Professionshøjskole, DCUM, Danske Skoleelever og Skole & Forældre.

 • Hvad er Alliancen mod mobning?

  Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning.

  Derfor samlede vi i 2016 kræfterne i Alliancen mod mobning.

  Skolestyrken er Alliancen mod mobnings første fælles initiativ.

  Læs mere om Alliancen mod mobning og Skolestyrken.

 • Tjener nogen penge på Skolestyrken?

  Nej.

  Skolestyrken er non-profit, og Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet har ingen fortjeneste af salg af programmet.

  Ole Kirk’s Fond, A.P. Møller Fonden og TrygFonden er økonomiske partnere på programmet. Fondenes støtte går til implementering og udvikling af programmet (til medio 2021).

Tekniske spørgsmål

 • Hvordan får jeg adgang til Skolestyrken?

  Når din skole har indgået en aftale med Skolestyrken, får du adgang til de faglige værktøjer og vidensressourcer bag login på skolestyrken.dk ved at bruge dit Unilogin.

 • Skal min skole indgå en databehandleraftale med Skolestyrken for at få adgang?

  Skolestyrken anvender en Unilogin-løsning, der hedder GivAdgang, til adgangsstyring. Det er en såkaldt ’minimalløsning’, der sikrer dataminimering ift. de indloggede brugere. Vi får ikke overført personoplysninger på brugerne, og løsningen kræver derfor ikke enkeltaftaler med kommuner/skoler.

  Læs mere om minimalløsningen på STILs hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os.

Du kan også skrive dig op til vores nyhedsbrev. Så sender vi dig nyheder og information om Skolestyrken.