06. nov 2023

“Der er færre børn, der knækker på folkeskolen, hvis vi har velfungerende fællesskaber”

De er stadig i den spæde begyndelse af deres Skolestyrken-forløb på Pilehaveskolen i Vallensbæk. Men det har allerede sat gang i både en demonstration og store forhåbninger. Vi fik lov til at stikke hovedet inden for på den første uddannelsesdag for skolens ressourcepersoner.

Af Maria Hamilton, Skolestyrkens kommunikation

Vi går ad en lang gang med røde murstensvægge – ved borde sidder grupper af børn og griner eller arbejder koncentreret om opgaver. Det spejler meget godt, hvad der foregår i det store fællesrum for enden ad gangen, hvor Naja Kinch Sohn og Annette Hildebrand Jensen fra Skolestyrken har inviteret 12 ressourcepersoner til den første af tre uddannelsesdage. De sidder nu og laver gruppearbejde ved de forskellige borde.

”Ressourcepersonerne er pædagoger og lærere fra skolen og skolefritidsordningen, der har meldt sig til at være dem, der får en grundig indførsel i Skolestyrkens værktøjer, så de kan hjælpe med at få dem udbredt til hele skolen,” forklarer Anette Hildebrand Jensen.

Der lyder høje snakke og grin ved bordene. Nogle kort har fået gang i snakken. De skal diskutere, hvad der er vigtigst for at få succes med trivslen på skolen. Er det et fælles børnesyn, helhedsskoleindsatsen, trygge fællesskaber eller noget helt fjerde?

Altid dejligt med værktøjer
Tina Morthorst er pædagog i det, Pilehaveskolen kalder Pitten. Det er en mellemting mellem den almindelige folkeskole og specialtilbud. Vi spørger hende om, hvad hun tænker, Skolestyrken-forløbet kan bidrage til i hendes arbejde.

”Vi står med børn, der er svære at få til at passe ind i den snævre folkeskoleramme, så det er vigtigt med klasser, der trives og kan rumme de her elever,” siger hun og slår fast:

”Der er færre børn, der knækker på folkeskolen, hvis vi har velfungerende og trygge fællesskaber i klasserne.”

Procesplade skal rykke trivslen
Det ene gruppearbejde bliver aflyst af et nyt. Nu skal ressourcepersonerne nemlig kaste sig over det værktøj, skolestyrken har lavet til at fremme trivslen med. Det er en procesplade, hvor lærere og pædagoger forholder sig til konkrete udfordringer fra deres egen hverdag og sammen finder frem til fælles indsatser, der forbedrer situationen.

Netop fordi Skolestyrken er en indsats, der inkluderer hele skolen, er det ikke kun de voksne, der laver tiltag for at fremme trivslen på Pilehaveskolen. Annette Hildebrand Jensen har nemlig også spurgt elevrådet om, hvordan de ser trivslen på skolen.

Andreas Baxter er lærer og ansvarlig for elevrådet og fortæller: ”De har valgt at arbejde med sprogbrug på skolen, så i morgen holder de en stille demonstration, hvor de holder skilte op med budskaber som ”Tal pænt” foran vinduerne ind til klassen. Jeg håber, det vil sætte gang i gode samtaler i klasserne,” siger han.

Der er stadig gang i spillepladerne, da vi forlader fællesrummet på Pilehaveskolen. Vi glæder os til at følge med i resten af forløbet og se, hvad det kaster af sig af kreative trivsels-ideer blandt børn og voksne.

Vil du og din skole vide mere om Skolestyrken? Så kontakt os her.