24. jun 2020

Evaluering: Fagligt stærkt og gennemarbejdet program

Skolestyrken får flotte bedømmelser i den første evaluering, der er foretaget på tre pilotskoler.

Elevrådsperspektiv, aktionsplan og uddannelse af ressourcepersoner. Det er nogle af de initiativer, der udgør Alliancen mod mobnings nye helskoleindsats, som en håndfuld pilotskoler fra hele landet det seneste år har været med til at teste, forfine og tilpasse.

En evaluering af programmet, foretaget af forskningsvirksomheden Als Research, tegner et billede af et stærkt og sammenhængende program, der på troværdig vis og med høj faglighed styrker skolernes vigtige trivselsarbejde.

Evalueringen undersøger pilotskolernes tilfredshed og programmets gennemførbarhed og er lavet på baggrund af workshops, observationer og interviews med elever, lærere og skoleledere i perioden 2018-2020.

Grundig og individuel trivselsanalyse styrker indsatsen

Skolestyrken er ikke en standardløsning, der passer til alle skoler, men bliver skræddersyet efter skolens behov. En af de styrker ved programmet, som Als Research fremhæver, er den status på skolens trivselsarbejde, der bliver udarbejdet tidligt i processen, og som danner grundlag for skolens videre arbejde med Skolestyrken. Als Research fremhæver bl.a.:

  • At Skolestyrken har en særdeles stærk udsagnskraft, fordi den inddrager elevrådsperspektivet, resultaterne af den nationale trivselsmåling, personaleperspektivet og skolens egne eksisterende strategier og handleplaner.
  • At inddragelsen sikrer, at afsættet for skolens videre arbejde med programmet er skolens egen virkelighed og behov, hvilket styrker programmets relevans og troværdighed for de deltagende skoler.
  • At der blandt skolernes personale var stor interesse i elevernes oplevelser og meninger om, hvad der skal være mere og mindre af på skolen.

Slagkraftig aktør med høj faglighed

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet udgør til sammen Alliancen mod mobning, der har udviklet Skolestyrken. Formålet med at samle de tre organisationer i én alliance har altid været at stå så stærkt som muligt i arbejdet med at øge børns trivsel og bremse mobning. Den styrke bliver genspejlet i evalueringen af Alliancens første fælles initiativ.

”Organisationen Alliancen mod mobning er en særdeles slagkraftig aktør, der forlener programmet med faglig autoritet og troværdighed,” konkluderer Als Research.

Om Skolestyrken

Skolestyrken er et nyt skoletrivselsprogram, der tilbyder skoler én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Skolestyrken bliver hen over efterår og vinder implementeret på 17 skoler over hele landet. Fra skoleåret 2021-2022 kan alle være med.

Alliancen mod mobning, der består af Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, står bag Skolestyrken.