Elevernes stemme er afgørende for trivselsarbejdet

11. nov 2021

Elevernes stemme er afgørende for trivselsarbejdet

Inddragelse af eleverne er en central del af Skolestyrken. Eleverne er eksperter i deres eget liv, og den ekspertise kan vi få adgang til ved at inddrage dem i arbejdet med at fremme trivslen på skolen.

Medindflydelse på undervisningen har betydning for, at eleverne føler sig engagerede og taget alvorligt som en aktiv del af skolens læringsmiljø. På den måde har inddragelsen af eleverne både en social og en faglig effekt.

Derfor er elevernes stemme et pædagogisk nøgleområde i Skolestyrken.

Læs vores tre centrale pointer om elevinddragelse, og se filmen fra forberedelsesmodulet “Elevernes stemme” herunder.


Skolestyrkens tre centrale pointer om elevinddragelse

  • Der er et dobbeltsigte i at arbejde med elevernes stemme. Det ene er at opbygge gode relationer til den enkelte elev og klassen som helhed. Det andet er at styrke elevernes demokratiske dannelse og handlekompetence. Begge hensyn er vigtige i inddragelsesarbejdet.
  • At inddrage eleverne skal ikke ses som noget, der ligger ud over den øvrige pædagogiske praksis, men derimod som et didaktisk valg i den pædagogiske praksis. Det kræver mod fra de voksnes side – og øvelse for alle.
  • Når I arbejder med elevernes stemme, skal I overveje hvad, hvorfor og hvordan. Det skal I gøre klart både for jer selv og eleverne, så I for eksempel ikke kommer til at lave pseudo-inddragelse. I kan bruge Harts deltagelsesstige eller Bjørkvolds læringskage til at planlægge og vurdere inddragelsesarbejdet.

Allerede en del af Skolestyrken?

Log ind og læs meget mere om arbejdet med elevernes stemme.

Nysgerrig på Skolestyrken?

Læs mere om Skolestyrken eller kontakt os, hvis du vil høre mere