5 tips til at styrke fællesskabet i onlineskolen

Læs Skolestyrkens 5 gode råd, hvordan I arbejder med fællesskabet – også når eleverne er hjemme.


De mindste er retur i skole, men de større elever går stadig i skole gennem en skærm.

Selvom viljen til at sikre trivsel og fællesskab i klasserne er stor, ved vi, at mange lærere og pædagoger mangler viden om, hvordan de arbejde målrettet med trivslen, når fællesskabet er digitalt.

Vi deler her inspiration og fem konkrete tip til, hvordan I kan arbejde med fællesskabet i onlineskolen:

1. Skab struktur i elevernes hverdag

Fællesskabet og klassetrivslen kan komme under pres, når alt foregår online. Prøv så vidt muligt at skabe en tydelig ramme for, at I stadigvæk er en klasse, så alle har en oplevelse af, at de er en del af et fællesskab.

Hav tydelige forventninger til måden, I er sammen på, selvom det er på distancen. Tal med klassen om, hvordan man kan hjælpe og støtte hinanden, selvom I ikke ses fysisk.

Tjek ind med eleverne dagligt. Lad dem evt. fortælle hvordan de har det på en skala fra 1-5, og reager, hvis du oplever, at der er elever, der har lav motivation og humør.

Hjælp eleverne med at skabe struktur og overblik over dagen. Det er meget forskelligt, hvordan eleverne har brug for støtte til at komme igennem dagen.

Sørg for at have individuel kontakt med eleverne jævnligt. Kontakt hjemmet, hvis du oplever tegn på mistrivsel.

2. Gør fællesskabet til en del af undervisningen

Det kan være sværere at holde øje med, om nogle elever føler sig fravalgt eller ikke har nogen at være sammen med, når alt foregår over skærmen. Fx i forbindelse med gruppearbejde.

Brug teknologiens muligheder for at skabe fællesskab gennem undervisningen. Her er et par eksempler:

  • Lad eleverne interviewe hinanden.
  • Skriv små opgaver i grupper.
  • Diskuter opgaver i mindre grupper, inden I mødes i fælles forum.
  • Overvej at lave forskellige gruppesammensætninger, så mange får arbejdet sammen med forskellige kammerater.
  • Lad eleverne skabe digitale produktioner sammen – videoer, podcast eller lignende.

Giv plads til trivselsarbejdet i din undervisning. Lav en ugentlig ”Klassens tid”, hvor I hygger jer sammen og hvor du laver aktiviteter, som ikke har et fagligt fokus. Det kan være aktiviteter som kimsleg, film, banko, morder, tegn og gæt eller lignende.

Giv også plads til at snakke om, hvad der optager eleverne lige nu, og hvad de glæder sig til, når de igen kan være sammen.

3. Støt elevernes motivation

Lav gerne individuelle aftaler med eleverne og spørg ind til, hvad de har brug for af støtte for at holde motivationen. Det er meget forskelligt, hvordan eleverne motiveres. Både for meget og for lidt faglig fokus kan være demotiverende.

Sørg for at give eleverne skærmpauser. Lav aktiviteter, der sikrer, at eleverne får bevæget sig og kommer lidt ud. Det kan fx være at samle ting i naturen og bringe med i undervisningen, eller at de skal optage dyrelyde, regne rumfanget af en snemand osv.

Sørg for at skabe en modpol til samfundets diskurs om læringstab. Tal med eleverne om alt det, de lærer i disse tider og fortæl dem, at de ikke behøver være bange for at komme bagud eller at miste noget. Fortæl dem også, at du vil fokusere på trivslen, når I kommer tilbage i skolen, og at der ikke er en masse, der skal indhentes fagligt.

4. Hav blik for de børn, der er særligt udsatte

Nogle elever havde det allerede svært socialt inden corona. En hjemsendelse har sandsynligvis ikke hjulpet på det. Måske har disse elever slet ikke kontakt med de andre fra klassen, og derfor er det vigtigt at give disse elever lidt ekstra fokus.

I kan holde kontakten på mange forskellige måder – det afhænger af jeres relation med eleven og klassetrin. Det kan fx foregå online eller via SMS. For de mindre børn, kan I arrangere digitale lege- og samværsgrupper i klassen.

Hold øje med ny udsathed. Der vil være elever, som tidligere har været i trivsel, men som i denne tid er blevet sårbare og udsatte. Også børn fra ressourcestærke hjem kan være i mistrivsel i denne tid.

5. Samarbejd med hjemmet

Skab en struktur for, hvordan du kommunikerer med hjemmene, og sørg for at tage kontakt, hvis du oplever tegn på mistrivsel.

Ring eller skriv hellere en gang for meget i disse tider. Selvom forældrene er hjemmearbejdende, er det ikke ensbetydende med, at de oplever hvordan barnet trives i onlineskole.

Hav et fælles fokus sammen med forældrene, som handler om at skabe bedst mulig trivsel for det enkelte barn. Hvis det handler om, at barnet har svært ved at få lavet skolearbejdet, så fjern det faglige pres.

Tilbyd evt. en ugentlig tjek ind med forældre, hvor de kan mødes online og tale om, hvordan de understøtter fællesskabet. Det er vigtigt, at denne aktivitet bliver styret af dig, så dialogen bliver anerkendende og ikke udstiller enkelte familier.

God fornøjelse!

Om Skolestyrken

Skoletyrken tilbyder hjælp til at styrke alt det gode, som skoler allerede gør for eleverne og fællesskabet i hverdagen.

Det handler om at gøre trivsel til en del af skolens kerneopgave – for eksempel ved at tænke det ind i undervisningen.

For når eleverne trives, styrker det deres personlige og sociale udvikling – og deres faglige udbytte.

Læs mere om

Få nyheder fra Skolestyrken

Vi er i gang med at implementere Skolestyrken landet over. Vi glæder os til at fortælle om resultaterne og til at inspirere jer til at være med.

Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og bliv klogere Skolestyrken.

Du kan altid afmelde dig igen.

Allerede en del af Skolestyrken?

Få mere inspiration til at bruge undervisning til at styrke i trivslen i Skolestyrkens forberedelsesmodul Trygge fællesskaber i undervisningen (kræver login).