Persondatapolitik for spørgeskemaundersøgelser i Skolestyrken

 1.     Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Organisationerne Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet, udgør til sammen Alliancen mod Mobning (herefter: ”Alliancen”), der driver programmet Skolestyrken. Som led i Skolestyrken gennemfører Alliancen en række spørgeskemaundersøgelser, som har til formål at skabe viden om trivsel i danske skoler.  Disse spørgeskemaundersøgelser er Alliancen dataansvarlig for, og du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne datapolitik.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til en af os på nedenstående kontaktoplysninger:

Mary Fonden
Amaliegade 8 B
1256 København K

Tlf. 45 27 30 20
E-mail: info@maryfonden.dk
CVR-nr. 29 71 93 57

Børns Vilkår

Trekronergade 26

2500 Valby

Tlf. 35 55 55 59

E-mail: gdpr@bornsvilkar.dk

CVR-nr.: 10 63 47 92

Red Barnet

Rosenørns Allé 12

1634 København V

Tlf. 35 36 55 55

E-mail: gdpr@redbarnet.dk

CVR-nr.: 63 40 72 16

2. Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Som deltager i Skolestyrkens spørgeskemaundersøgelse, behandler vi en række personoplysninger om dig, afhængig af hvilken tilknytning du har til Skolestyrken.

For skoleledere og medarbejdere på de deltagende skoler, behandler vi navn, e-mailadresse, stillingsbetegnelse, telefonnummer, adresse samt besvarelser på spørgeskemaer om oplevelser med skoletrivsel, trivselsproblematikker og mobning.

For elever på de deltagende skoler: navn, e-mailadresse, klassetrin, telefonnummer, adresse samt besvarelser på spørgeskemaer om oplevelser med skoletrivsel, trivselsproblematikker og mobning.

Dertil kan vi behandle personoplysninger, der kan udledes af din besvarelse.

Deltager du i et uddybende interview med Skolestyrken, kan vi tilsvarende behandle personoplysninger, som du giver til os i denne forbindelse. Vi bestræber os på, ikke at notere personoplysninger af særlig karakter (følsomme personoplysninger).

3. Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi bruger dine personoplysninger, samt dine besvarelser i spørgeskemaundersøgelsen, til at:

 • Gennemføre statistiske undersøgelser og udarbejde statiske resultater,
 • Vurdere den aktuelle status for din skoles trivselsarbejde,
 • Planlægge og etablere eventuelt samarbejde mellem din skole og Skolestyrken,
 • Planlægge og etablere eventuelt samarbejde mellem kommunen din skole er beliggende i og Skolestyrken,
 • Udvikle og evaluere pædagogiske tiltag og indsatser,
 • Udvikle og evaluere Skolestyrken samt Alliancen mod Mobning,
 • Kommunikere om Skolestyrkens arbejde og indsats,
 • Kommunikere om status og udviklingen i danske skolers trivselsarbejde,
 • Markedsføre Skolestyrken og Alliancen mod mobning i pressen og andre medier,
 • Anonymisere dine personoplysninger og besvarelser, med henblik på videre behandling blandt Alliancens parter, samt
 • Gennemføre politisk arbejde med henblik på at fremme Skolestyrkens formål.

  4. Hvorfor har vi lov til at behandle dine personoplysninger (behandlingsgrundlag)?

Vi har lov til at behandle dine personoplysninger, idet behandlingen og analysen er nødvendig for at mindske mobning og mistrivsel i danske skoler, hvilket er en behandling i samfundets interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

Dertil har vi en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, når du tilmelder dig spørgeskemaundersøgelsen, idet vi har behov for at udvælge relevante spørgsmål til dig i forhold til din stillingskategori, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Når vi anonymiserer dine personoplysninger, sker dette ligeledes i henhold til vores legitime interesse heri.

Modtager vi rent undtagelsesvist følsomme personoplysninger fra dig under et uddybende interview, vil du blive bedt om at give samtykke til vores behandling heraf jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 1, litra a. Dette er kun tilfældet når oplysningerne er relevante, og såfremt vi indsamler og journaliserer oplysningerne.

5. Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig, når du indtaster dem i forbindelse med din besvarelse af spørgeskemaundersøgelsen.

Vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre parter, eksempelvis din arbejdsgiver, offentligt tilgængelige registre samt Danmarks Statistik.

6. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Alliancen behandler data fra spørgeskemaundersøgelsen fortroligt. Vi deler kun dine oplysninger med Alliancens parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting af spørgeskemaværktøj, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne som databehandlere på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS.

7. Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af ovenstående formål. I forhold til spørgeskemaundersøgelserne, sletter eller anonymiserer vi dine personoplysninger, når vi har gennemført vores analyser. Dette sker maksimalt efter 3 år.

Oplysninger, du har givet os ved tilmelding til Alliancens skoletrivselsforløb Skolestyrken, kan blive gemt så længe din arbejdsplads har en aktiv aftale med Alliancen om deltagelse i Skolestyrkens program. Når sådan aftale udløber, slettes eller anonymiseres dine personoplysninger senest 2 år efter det år, hvor framelding fra Skolestyrkens program bliver effektiviseret.  

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Indsigtsret

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål samt med hvilken hjemmel behandlingen sker.

Ret til berigtigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • Under normale omstændigheder har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. I rapporten med de samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen vil det dog ikke være muligt at føre data tilbage til enkeltbesvarelser, og det er derfor ikke muligt at få slettet individuelle besvarelser. 


Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan efter Databeskyttelsesforordningen forekomme konkrete situationer, hvor Alliancen ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på enten info@maryfonden.dk, gdpr@bornsvilkar.dk eller gdpr@redbarnet.dk. Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og almindeligvis inden for 30 dage fra din henvendelse.

9. Klage til Datatilsynet

Er du utilfreds med vores databehandling, eller ønsker du at klage over en afgørelse vi har truffet i henhold til dine rettigheder, kan du klage til

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk