Inklusionsvejleder på Skolestyrken-skole: ”Det her kommer til at rykke rigtig godt”

01. apr 2022

Skolestyrken på Søndermarksskolen

Inklusionsvejleder på Skolestyrken-skole: ”Det her kommer til at rykke rigtig godt”

Søndermarksskolen på Bornholm oplever, at Skolestyrken med sin grundige indsamling af data på elevernes trivsel har givet et mere nuanceret blik på de udfordringer, der kan opstå i børnefællesskaberne.

Som på mange andre skoler oplevede de på Søndermarksskolen nogle gange at løbe panden mod en mur, når udfordringer i børnegrupper, klasser eller på årgange dukkede op.

Det fortæller Jimmi Nielsen, der er inklusionsvejleder og skolepædagog på den bornholmske folkeskole. Han oplever, at Skolestyrken har givet et bredere blik på trivsel og fællesskaber, der på sigt kommer til at gennemsyre skolen både socialt og fagligt.

Data styrker indsatsen

”Det kvalificerer indsatsen, at den er så databaseret,” fortæller Jimmi Nielsen.

”Det, vi nogle gange har oplevet, er, at vi kommer ud i enkelte klasser eller årgange, hvor vi ikke har noget empiri at danne vores forklaringer ud fra. Så kan det godt gå hen og basere sig lidt på synsninger og meninger, og de kan godt være farvede,” fortæller han.

Skolestyrken tilrettelægger blandt andet sit forløb på baggrund af involvering af elevrådet, resultater fra den nationale trivselsmåling og en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens medarbejdere. Og det er noget, inklusionsvejlederen har hæftet sig særligt ved.

”Jeg kan mærke, og jeg tror også på, at det her kommer til at rykke rigtig godt. Netop fordi vi arbejder ud fra noget, som er blevet undersøgt og kvalificeret,” siger han.

Fællesskabet fremfor enkelte børn

Trygge fællesskaber er et nøgleområde i Skolestyrken, der også arbejder med udgangspunkt i det nye fællesskabsorienterede mobbesyn. Her ses mobning som et socialt fænomen, der skal undersøges, forstås og løses i fællesskabet.

”Jeg er blevet endnu mere opmærksom på, at et problem er et symptom på et fællesskab, som måske ikke fungerer. Mit perspektiv og blik på de utrygge fællesskaber er blevet bredere,” fortæller Jimmi Nielsen og fortsætter:

”Fremover kommer vi til at skærpe vores fokus på fællesskaberne fremfor mest at have fokus på de enkelte børn, som er utrygge eller føler sig udenfor.”

Jimmi Nielsen har positive forventninger til, at Skolestyrkens tilgang kommer til virke på flere niveauer i skolens arbejde.

”I fremtiden tænker jeg, at det kommer til at gennemsyre den måde, vi underviser på, og den måde, vi er sammen med børnene på, så de kan mærke det. Og så håber jeg, at det arbejde vi laver nu, kan være med til at give os en bedre forståelse for trivselsmålingen. Og at den også rykker sig.”

Se film om Skolestyrkens forløb

Vil du høre mere om Skolestyrken?

Kontakt os, og få en snak om, hvad Skolestyrken kan gøre for jer.