Trivselsforældre

Trivselsforældre

Mange skoler engagerer forældrene i klassens fællesskab ved at nedsætte en gruppe af forældre, som gør en ekstra indsats for klassens trivsel. Disse grupper kaldes trivselsforældre, kontaktforældre, forældreråd eller lignende. Typisk er der stor tilslutning til gruppen, når eleverne går i indskolingen. Men tilslutningen falder ofte, når eleverne bliver ældre. Det er en skam, for også de større elever har brug for, at forældrene bakker op om klassefællesskabet. 

Skolens opgave er at klæde trivselsforældrene på til rollen 

Det er en fordel at inddrage forældre i klassens trivselsarbejde. Men det kræver, at de ved, hvad de skal gøre. Den viden har du og skolen.

Det er derfor dit og skolens ansvar at sætte rammerne for trivselsarbejdet og klæde trivselsforældrene godt på til at være gode rollemodeller for elever og forældre. 

Det er vigtigt, at skolen italesætter:

 • at ikke alle forældre har samme overskud og deltagelsesmuligheder
 • at det derfor skal være overskuelige arrangementer både økonomisk og indholdsmæssigt
 • at det er trivselsforældrenes opgave at sikre, at alle får mulighed for at deltage.

Brug Skolestyrkens materiale til trivselsforældre

Vi anbefaler, at I bruger Skolestyrkens materiale  til at introducere dem for opgaven. Materialet består af to små film og en tjekliste, som forældrene kan tage udgangspunkt i og bruge tid på at drøfte – inden de påbegynder deres opgave. Forældrene kan enten arbejde med materialet på egen hånd – eller skolen kan sætte ressourcer af til at facilitere et fælles møde for alle trivselsforældre.

Find materialerne her

Trivselsforældrenes rolle

Trivselsforældrenes rolle er at arrangere et antal arrangementer for klassen (elever + forældre) i løbet af skoleåret, som flest muligt har mulighed for og overskud til at deltage i. Arrangementerne skal understøtte et trygt klassefællesskab og må ikke være en økonomisk byrde for klassens forældre.

Inspiration til arrangementer, som skolen kan foreslå trivselsforældrene

 • Madgrupper / legegrupper 
 • Udflugt til en legeplads, aktivitetshal, skov el.lign. 
 • Sommerfest på skolen 
 • Fælles morgenmad i klassen
 • Find evt. yderligere inspiration på www.foraeldrefiduser.dk

Referencer

 • Akselvoll, M.Ø. (2018): Samspil mellem skole og hjem, Aarhus Universitetsforlag
 • Akselvoll, M.Ø. (2018): Så kommer de andre med deres fine retter og så står jeg bare der med den dumme pizza. Symbolske grænser i det sociale liv i folkeskolen. I: Norsk sociologisk tidsskrift
 • Hein, N. (2017): Et fælles ansvar. I: Hansen, H.R. m.fl.: Mobning: Viden og værktøjer, Akademisk

Formål

 • At samarbejde med forældrene om at skabe et trygt fællesskab i forældregruppen, i elevgruppen og mellem forældre og elever.   

Hvem

Udvalgte forældre i den enkelte klasse 

Risici

 • At trivselsforældre i den bedste mening kommer til at bidrage til følelsen af, at der er et A- og et B-hold i forældregruppen.
 • At arrangementerne bliver en byrde for nogle af forældrene – fx fordi de bliver for ambitiøse eller for dyre at gennemføre.
 • At ikke alle elever får mulighed for at deltage og derfor står uden for de fælles oplevelser, som resten af klassen har sammen – Hvis nogle forældre ikke kan deltage, kan andre forældre fx tage eleverne med, så alle får mulighed for at deltage.