Idéer til forældremøde med trivsel som tema

Idéer til forældremøde med trivsel som tema

Det er en god idé i fredstid at lave fælles og konkrete aftaler for, hvordan forældrene skal reagere, når der er udfordringer med trivslen i klassen.

OBS

Dette mødet er forebyggende og egner sig ikke til klasser, hvor der er pressede fællesskaber eller mobning. I disse tilfælde anbefaler vi at i finder inspiration her.

Det er afgørende, at det er jer som team, der sætter rammerne. I har den pædagogiske faglighed og kendskabet til klassen som helhed. Derfor er det også jeres ansvar at inddrage forældrene på en måde, der fremmer en respektfuld omgangstone. Derudover skal I sikre, at forældrene ikke laver aftaler, som går imod skolens børnesyn og jeres professionelle vurderinger.

Når I planlægger mødet, anbefaler Skolestyrken, at I:

 • På forhånd lægger en plan for, hvordan forældrene skal sidde. Det kan være, at de skal sidde på deres barns plads, eller at I har lavet navneskilte. (Det forebygger usikkerhed hos de forældre, der måske ikke føler sig helt trygge i forældregruppen og modvirker, at det altid er de samme, der sætter sig sammen).
 • Udvælger og forbereder de emner, I gerne vil have forældrene drøfter.
 • Sender en dagsorden ud inden mødet – gerne med  en opfordring til at se Skolestyrkens film Forældres deltagelse i trivselsarbejdet´

På mødet, anbefaler vi, at I:

 • Indleder med at sætte rammen. Fortæl fx:
  • hvorfor det er vigtigt, at forældre får mulighed for at tale om, hvordan de i fællesskab kan understøtte skolens trivselsarbejde.
  • at I forventer, at mødet forløber i en god og respektfuld tone, og at alle har samme mål, nemlig at skabe trivsel i fællesskabet i klassen
  • at I ikke skal drøfte enkeltsager og derfor heller ikke nævne navne, men tage udgangspunkt i noget generelt og tale om klassen som helhed.
 • Viser Skolestyrkens lille film ’Forældres deltagelse i trivselsarbejdet’  
 • Leder mødet og griber venligt ind, hvis tonen bliver hård eller spids.
 • Runder mødet af med at opsummere de vigtigste pointer og eventuelle næste skridt, I har besluttet.

Børns Vilkår har udviklet Trivselshjælperen der kan støtte jer i at lave en trivselsplan inden for disse temaer:

 • Holdt udenfor
 • Digitale fællesskaber
 • Hårdt sprog i klassen
 • Ny elev i klassen
 • Skolefravær

Forældrene skal her arbejde ud fra små cases og dilemmakort og I kan vælge de temaer, som er relevante for jeres klasse.

Formål

 • At samarbejde med klassens forældre om at skabe trivsel i klassen.
 • At engagere klassens forældre som rollemodeller for eleverne.
 • At få indblik i forældrenes perspektiver
 • Evt. at informere om Skolestyrken

Hvem

Klassens forældregruppe

Risici

OBS: Det er en god idé på forhånd at have tænkt over, hvordan I vil takle det, hvis nogle forældre reagerer på en måde, I synes er uhensigtsmæssig. Det kunne bl.a. være ved at forberede brugbare svar, der håndterer situationen uden at udstille eller ekskludere nogen fx i stil med:

Det kan ofte være følsomt, at tale om de her ting. Vi kan have vidt forskellig opfattelse af, hvad der er brug for, så jeg tror det er vigtigt, at vi gør os umage med ikke at komme til at pege fingre af nogen, så det bliver okay for alle at deltage i mødet.”