Styrk trivslen, styrk skolen

Skolestyrken er et effektivt skoletrivselsprogram, som inkluderer hele skolen i det vigtige arbejde med at skabe trivsel og forebygge og håndtere mobning.

Effektivt trivselsprogram til hele skolen

Alle, der arbejder med børn i skolen, drømmer om et fællesskab, hvor der er plads til alle. Desværre sker det alligevel alt for ofte, at børn bliver mobbet, har det svært og mistrives.

Med Skolestyrken styrker vi sammen de trygge fællesskaber ved at arbejde systematisk, målrettet og med udgangspunkt i netop jeres skole.

Hvad er Skolestyrken?

Skolestyrken er et nyt forskningsbaseret skoletrivselsprogram, der tilbyder jer én samlet indsats for hele skolen til arbejdet med at fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse.

Vi arbejder med skoletrivsel og mobning som to sider af samme sag. Begge dele bunder i gruppedynamikker og fællesskaber, som både elever, personale, ledelse, forældre og skolens fysiske rammer har indflydelse på.

Derfor involverer Skolestyrken også alle, der har deres daglige gang på skolen – fra pedel til skoleleder, fra indskoling til udskoling.

Kom og vær med!

Kontakt os

“På vores skole er fællesskabet det bærende. Så at styrke det, er en af vores fornemmeste opgaver”

Tue B. Andersen, Skoleleder på Lillevang Skole

“Det er en presset proces, når vi har mobning. Så det giver en ro at kunne sige til hjemmene, at vi går i gang, og det giver en ro hos lærerne, at vi har konkrete handlingsanvisninger, der hjælper os hen et rigtigt sted.”

Inklusionsvejleder Ann-Sofie Rosted, Vigerslev Allés Skole

“Skolestyrken gør os klogere på dynamikkerne mellem børnene. Vi har mobning, og vi vil gerne – når vi identificerer det – arbejde med det. Og det kan Skolestyrken være med til at kvalificere.”

Skoleleder Joachim Kjølberg, Brøndbyvester Skole

“Det er vigtigt, at man allerede nu tænker Skolestyrken ind i næste års årshjul, fordi det er et program, der involverer hele personalegruppen.”

Sanne Lind, uddannelseskonsulent i Skolestyrken

Hvem er vi

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen oplever mobning. Derfor har vi samlet kræfterne i Alliancen mod mobning. Skolestyrken er Alliancens fælles initiativ. Læs mere

Alliancen mod mobning
  • Mary Fonden
  • Børns Vilkår
  • Red Barnet
Med støtte fra
  • A.P. Møller Fonden
  • TrygFonden
  • Ole Kirk's Fond